Y Cynghorydd Lisa Mytton ar sefyllfa'r Cyngor ar Glybiau Brecwast